Vienišos motinos ir jų šeimos

2014 m. duomenų rinkinys. Nacionalinis duomenų rinkinys apie vienišų motinų šeimas, motinystę, motinų ir vaikų tėvų santykius, vaikų išlaikymą, vienišų motinų subjektyvią gerovę, socialines vienišų motinų šeimų problemas. Imtis – 500 respondentų.

Duomenys pasiekiami:

Kreiptis į GGP.LT