APIE GGP.LT

GGP.LT yra mokslinių tyrimų infrastruktūra apie gimstamumą, šeimos demografinę ir socialinę raidą. GGP.LT kuria ir kaupia socio-demografinius duomenis, jų pagrindu vykdo mokslinius ir taikomuosius tyrimus, konsultuoja gimstamumo, šeimos ir kitais gyventojų politikos klausimais.

GGP.LT infrastruktūra sutelkia sociologinius ir demografinius duomenų rinkinius apie šeimą, sukurtus Lietuvoje nuo 1990-ųjų iki šių dienų.

GGP-LT yra tarptautinės mokslinių tyrimų infrastruktūros „Kartų ir lyčių programa“ (Generations and Gender Programme) dalis (ggp-i.org).

 

„Kartų ir lyčių programa“ (GGP) yra mokslinių tyrimų infrastruktūra, kuria siekiama kurti mokslininkams ir politikos kūrėjams būtinus  aukštos kokybės duomenų rinkinius apie šeimų ir individų gyvenimo kelio trajektorijas, demografinę šeimos raidą ir  prisidėti prie aktualių visuomeninių ir viešosios politikos iššūkių sprendimo. 

 

GGP dėmesio centre yra klausimai susiję su lyčių ir kartų santykiais šeimoje ir visuomenėje, darbo ir šeimos organizavimu, šeimų kūrimu ir raida, vaikų susilaukimu bei auginimu,  suaugusių tėvų ir vaikų santykiais.

 

GGP kuriami duomenų rinkiniai išsiskiria: palyginamumu tarp šalių, longitiudiniu dizainu, didelėmis tyrimų imtimis, tarpdiscipliniškumu.  

GGP dalyvauja virš 20 ES ir pasaulio šalių. Ją iniciavo Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisija. 2021 m. GGP pripažinta ESFRI projektu ir įtraukta į ESFRI Kelrodį.