GGP.LT PROJEKTAI

Gimstamumo ir šeimos kitimas, veiksniai, pasekmės ir gimstamumo didėjimo galimybės

LMT Nacionalinė mokslo programa Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui, SIN- 01/2010,  2010-2013 m., LSTC, vad. A. Maslauskaitė

Socialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyčių Lietuvoje

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-045, VDU, 2012- 2015 m., vad. A. Tereškinas

Šeimos deinstitucionacionalizacijos iššūkiai vaikų gerovei: vaikų išlaikymas iširus tėvų partnerystei

LMT Nacionalinė mokslo programa Gerovės visuomenė, GER-010/2015, 2015-2017 m., VDU, vad. A. Maslauskaitė

Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0020, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, 2018-2022 m. VDU, vad. A. Maslauskaitė   www.kartosirseimos.lt