Šeimų ir nelygybių tyrimas

2019 m. ir 2021 m. duomenų rinkiniai. Nacionaliniai duomenų rinkiniai. Duomenų rinkinį sudaro per 800 indikatorių. Apklausos teminiai moduliai: gyvenimo stilius, socialinis mobilumas, tėvų šeima vaikystėje, tarpgeneraciniai santykiai, vertybinės orientacijos, asmeninė gerovė, materialinė gerovė, šeiminiai santykiai (partnerystės ir tėvų bei vaikų), šeimos ir gimstamumo kalendoriai, respondento / partnerio veikla, socialinė-demografinė informacija.

  • 2019 m. imtis – 3 tūkst. 1970-84 m. gimimo kohortų respondentai.
  • 2021 m. imtis – 1 tūkst. 1985-89 m. gimimo kohortos respondentai.

Duomenys bus atverti nuo 2024 m. Kreiptis į GGP.LT .

Išsami informacija apie tyrimo skales:

http://ebooks.vdu.lt/eb/3005/seimos-ir-nelygybiu-tyrimas-skaliu-vadovas/

Tyrimo suvestiniai rezultatai:

http://ebooks.vdu.lt/einfo/2981/seimu-ir-nelygybiu-tyrimas pagrindiniai-tyrimo-duomenys/