Daugiau

  • 2018-2022 m. vykdant mokslo projektą „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai“ (VDU) surinkta didelės imties duomenų bazė apie 1970-1989 m. gimimo kohortų asmeninio ir šeiminio gyvenimo kelią.
  • 2019 m. VDU ir LSTC pateikė paraišką Lietuvos mokslo tarybai įtraukti GGP.LT į Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų Kelrodį.
  • 2019 m. Lietuvos mokslo tarybos Mokslinių tyrimų infrastruktūrų Komisija remdamasi ekspertiniu vertinimu pritarė GGP.LT įtraukimui į Nacionalinį mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį.
  • 2022 m. Lietuva tampa GGP Konsorciumo valdybos nare (atstovė – prof. dr. A. Maslauskaitė).
  • 2022 m. pradedama rengtis GGP naujos tyrimo bangos Lietuvoje („Gimstamumo ir šeimos tyrimas 2023“) įgyvendinimui.